ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχ. Δ/νση

Τ.Κ.

Πληροφορίες

Τηλέφωνο

e-mail

Πάνορμο Δήμου Μυλοποτάμου

74057

Ευαγγελία Βρεττού

2834051206

mail@gym-panorm.reth.sch.gr

gympanormou@gmail.com