ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ 16/11/2020

ΩΡΑΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ 16/11/2020
Ώρα
διδασκαλίας    Από       Έως
1η                         8:30      9:10
2η                        9:20     10:00
3η                        10:10     10:50
4η                       11:00     11:40
5η                       11:50     12:30
6η                      12:40     13:20
7η                      13:30     14:10

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση