ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑΣ

Τελική Λίτσα με τις Ηλεκτρονικές τάξεις εκπαιδευτικών – 16/11/2020

Ηλεκτρονικές τάξεις εκπαιδευτικών                                                                                Αριθμός τηλέφωνου   

                                                                                                                                                             

ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ:  https://minedu-secondary2.webex.com/meet/mmari                      124 255 1308

ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: https://minedu-secondary2.webex.com/meet/emantzios                124 428 9295

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: https://minedu-secondary2.webex.com/meet/chkalampokis         124 793 3619

ΛΙΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ:  https://minedu-secondary2.webex.com/meet/fouliolios                          124 556 9295

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ: https://minedu-secondary2.webex.com/meet/mapanagi                 124 802 3759

ΚΑΝΤΑ ΜΑΓΔΑ: https://minedu-secondary2.webex.com/meet/mkanta1                                124 575 1626

ΜΕΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ: https://minedu-secondary2.webex.com/meet/dimmega                            124 273 4788

ΤΣΟΜΠΟΛΗ ΒΑΙΤΣΑ: https://minedu-secondary2.webex.com/meet/vtsompoli                     124 507 8294

ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΕΥΗ :  https://minedu-secondary2.webex.com/meet/evabatsara                        124 151 0095

ΒΗΧΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ: https://minedu-secondary2.webex.com/meet/avicha                                   124 799 6108

ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ:  https://minedu-secondary2.webex.com/meet/efgiannouk               124 774 3231

ΠΑΡΙΣΗ ΑΝΝΑ:  https://minedu-secondary2.webex.com/meet/annaparisi                             124 458 0351

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ: https://minedu-secondary2.webex.com/meet/papanast       124 145 3662

ΚΛΟΥΔΑ ΦΑΝΗ: https://minedu-secondary2.webex.com/meet/FaniKlouda                           124 493 5661

ΤΣΙΤΣΙΚΑ ΑΘΗΝΑ: https://minedu-secondary2.webex.com/meet/tsitsika                                124 482 9323

ΜΑΝΩΛΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: https://minedu-secondary2.webex.com/meet/amanolou        124 449 8264

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: https://minedu-secondary2.webex.com/meet/a-georgiou                124 312 9864

ΖΟΥΡΚΑ  ΛΑΜΠΡΙΝΗ: https://minedu-secondary2.webex.com/meet/lzourka                         124 582 7837

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ: https://minedu-secondary2.webex.com/meet/pan1996                     124 929 1052

ΣΑΡΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ : https://minedu-secondary2.webex.com/meet/chrisarra                              124 151 0095

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση