1ος Διαγωνισμός Ορθογραφίας και Γλώσσας για μαθητές Γυμνασίου Περιφέρειας Πελοποννήσου 2020

1ος Διαγωνισμός Ορθογραφίας και Γλώσσας
για μαθητές Γυμνασίου Περιφέρειας Πελοποννήσου 2020
 
 
Οι μαθητές θα διαγωνισθούν ως εξής:
Ο προκριματικός θα διεξαχθεί σε κάθε νομό και θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις:
 
1η φάση προκριματικού
Η 1η φάση του προκριματικού θα διεξαχθεί στα σχολεία των μαθητών, που θα έχουν δηλώσει συμμετοχή, στις 6 Φεβρουαρίου 2020. Τα θέματα θα σταλούν ταυτόχρονα στις 12:30 ́ από επιτροπή.
Η εξέταση θα διαρκέσει από τις 12:30 ́ – 13:00 ́ (25 ́ η εκφώνηση και 5 ́ για να περαστούν οι απαντήσεις από το πρόχειρο στο φύλλο εξέτασης).
Η εξέταση έχει ως εξής:
Ο καθηγητής εκφωνεί 3 φορές τις λέξεις που οι μαθητές οφείλουν να καταγράψουν. Οι μαθητές χρησιμοποιούν στυλό μπλε ή μαύρο και δεν επαναλαμβάνουν τη λέξη, διαφορετικά
αποκλείονται από τη διαδικασία. Σε περίπτωση που οι μαθητές χρησιμοποιήσουν πρόχειρο, παραδίδεται και αυτό στον καθηγητή με ονοματεπώνυμο και με την ένδειξη ΠΡΟΧΕΙΡΟ.
Στη φάση αυτή ζητείται μονάχα η ορθογραφία λέξεων με βαθμό δυσκολίας ως εξής:
 5 λέξεις (1 βαθμός για την καθεμία)
 9 λέξεις (2 βαθμοί για την καθεμία)
 9 λέξεις (3 βαθμοί για την καθεμία)
Σύνολο: 50 βαθμοί.
Στην επόμενη φάση του προκριματικού περνούν από κάθε σχολείο οι δύο πρώτοι μαθητές από κάθε τάξη καθώς και όλοι οι ισοβαθμήσαντες μαθητές.
 
2η φάση προκριματικού
Η 2η φάση του προκριματικού θα διεξαχθεί σε ένα γυμνάσιο, που ορίζεται σε κάθε νομό, στις 9 Φεβρουαρίου 2020. Οι μαθητές θα διαγωνισθούν γραπτώς από τις 10:30 ́- 11:30 ́ σε αίθουσες του σχολείου κατά τάξη. Τα θέματα θα έχουν την παρακάτω μορφή:
1. Ορθογραφία (24 βαθμοί)
– 3 λέξεις (1 βαθμός η καθεμία)
– 3 λέξεις (2 βαθμοί η καθεμία)
– 5 λέξεις (3 βαθμοί η καθεμία)
 
2. Ετυμολογία (24 βαθμοί)
– 8 λέξεις (3 βαθμοί η καθεμία)
 
3. Συνώνυμα – Αντώνυμα (24 βαθμοί)
– 6 λέξεις (4 βαθμοί)
 
4. Ένταξη λέξεων σε επικοινωνιακό περιβάλλον (28 βαθμοί)
– 7 λέξεις (4 βαθμοί)
Σύνολο: 100 βαθμοί
 
Οι 5 πρώτοι από κάθε τάξη θα περάσουν στην 3η φάση του
προκριματικού.
 
Στη φάση αυτή, οι μαθητές διαγωνίζονται προφορικά στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μπροστά σε πενταμελή επιτροπή κριτών. Ταυτόχρονα, στην ίδια αίθουσα μπορούν να παρευρίσκονται και να παρακολουθούν τη διαδικασία γονείς και φίλοι των εξεταζόμενων καθώς και όποιος άλλος
επιθυμεί. Οι νικητές της β ́ φάσης από κάθε τάξη προσέρχονται ενώπιον της επιτροπής και τραβούν
ένα φάκελο από την κληρωτίδα και τον παραδίδουν στην επιτροπή. Στη συνέχεια, αποχωρούν από την αίθουσα εκδηλώσεων συνοδευόμενοι από τους υπεύθυνους καθηγητές που έχει ορίσει η οργανωτική επιτροπή και προσέρχονται ένας ένας με αλφαβητική σειρά προκειμένου να εξεταστούν προφορικά στο σύνολο των λέξεων που έχουν τραβηχτεί από την κληρωτίδα. Η επιτροπή ανακοινώνει τις λέξεις στον κάθε μαθητή χωριστά. Ο τελευταίος οφείλει εντός 1 λεπτού να πει τη σωστή ορθογραφία της κάθε
λέξης και στη συνέχεια να τη συλλαβίσει σωστά. Στην επόμενη φάση δεν προκρίνεται ο/η μαθητής/τρια
με τα περισσότερα λάθη. Αν δυο ή περισσότεροι μαθητές κάνουν τον ίδιο αριθμό λαθών αποκλείονται ταυτόχρονα. Σε περίπτωση που όλοι οι μαθητές έχουν τον ίδιο αριθμό λαθών, περνούν όλοι στον επόμενο γύρο. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται τόσες φορές όσες χρειάζεται μέχρι να αναδειχθεί ο νικητής.
 
Οι τρεις πρώτοι νικητές από κάθε τάξη και νομό θα περάσουν στον τελικό, που θα διεξαχθεί σε επίπεδο Περιφέρειας, ενώ οι υπόλοιποι μαθητές που θα διαγωνισθούν στην 3η φάση του προκριματικού θα πάρουν δώρο ένα λεξικό. Όλοι οι μαθητές θα πάρουν βεβαίωση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
 
Ο Τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 στο Μουσικό Σχολείο Τρίπολης. Στον τελικό, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι 3 πρώτοι νικητές από κάθε τάξη και από κάθε νομό.
Οι μαθητές καλούνται να δώσουν προφορικά τη σωστή ορθογραφία λέξεων καθώς και τον ορθό συλλαβισμό τους. Προσέρχονται ενώπιον της πενταμελούς επιτροπής και τραβούν έναν φάκελο από την κληρωτίδα και τον παραδίδουν στην επιτροπή. Στη συνέχεια, αποχωρούν από την αίθουσα
εκδηλώσεων συνοδευόμενοι από τους υπεύθυνους καθηγητές που έχει ορίσει η οργανωτική επιτροπή
και προσέρχονται ένας ένας με αλφαβητική σειρά προκειμένου να εξεταστούν προφορικά στο σύνολο
των λέξεων που έχουν τραβηχτεί από την κληρωτίδα. Η επιτροπή ανακοινώνει τις λέξεις στον κάθε μαθητή χωριστά. Ο τελευταίος οφείλει εντός 1 λεπτού να πει τη σωστή ορθογραφία της κάθε λέξης και στη συνέχεια να τη συλλαβίσει σωστά. Δεν προκρίνεται ο/η μαθητής/τρια με τα περισσότερα λάθη. Αν δυο ή περισσότεροι μαθητές ισοψηφήσουν στα λάθη αποκλείονται ταυτόχρονα. Σε περίπτωση που όλοι οι μαθητές έχουν τον ίδιο αριθμό λαθών, περνούν όλοι στον επόμενο γύρο. Η διαδικασία
επαναλαμβάνεται τόσες φορές όσες χρειάζεται μέχρι να αναδειχθεί ο νικητής.
 
Ο νικητής από κάθε τάξη θα πάρει ως βραβείο ένα tablet, ενώ οι υπόλοιποι μαθητές που θα διαγωνισθούν στον τελικό θα πάρουν δώρο ένα λεξικό. Όλοι οι μαθητές θα πάρουν βεβαίωση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
 
Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και θα γίνει εκτός ωρολογίου προγράμματος.

Έτοιμοι/ες για πινγκ πονγκ;

Από αύριο μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στη νέα εξωσχολική δραστηριότητα – προσφορά ενός ακόμα κηδεμόνα που νοιάζεται και δρα!!
Τα μαθήματα πινγκ πονγκ θα γίνονται στο σχολείο, μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος, Τρίτη ή Πέμπτη (Θα προηγηθεί συνεννόηση).

Όσοι/όσες ενδιαφέρεστε, ενημερώστε αύριο Τετάρτη 22/1/20 τη Διευθύντρια και ….Καλή αρχή!

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Το Γυμνάσιο Χιλιομοδίου προγραμματίζει μετακίνηση 55 μαθητών και 3 συνοδών εκπαιδευτικών για την Πέμπτη 23/01/2020 στην Αθήνα και ζητά κλειστή προσφορά για ένα (1) λεωφορείο, που θα κατατεθεί στο Γραφείο της Διευθύντριας ως την Τετάρτη 15/01/2020, στις 13:00.

Συνοπτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1.   8:15: Αναχώρηση από το Γυμνάσιο Χιλιομοδίου

2.  10:00: Άφιξη στην Αθήνα, Ίδρυμα «Ελληνικός Κόσμος», Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

3.  12.30: Αναχώρηση από το Ίδρυμα «Ελληνικός Κόσμος»

4. 13.00-14.30: Στάση στο Εμπορικό κέντρο  «Athens Heart» -Ελεύθερος χρόνος

5:  16:30: Άφιξη στο Γυμνάσιο Χιλιομοδίου

 

Παρακαλούμε τα τουριστικά πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές σύμφωνα με το ΦΕΚ 681/2017 να συνοδεύουν τις προσφορές τους από υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν το Ειδικό Σήμα λειτουργίας το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ.

Επισημαίνουμε επίσης ότι:

Οι προσφορές θα αφορούν στο σύνολο της μετακίνησης, θα περιλαμβάνουν ΦΠΑ και θα διευκρινίζεται η χωρητικότητα των λεωφορείων που θα χρησιμοποιηθούν.

Της μετακίνησης θα προηγηθεί έλεγχος των οχημάτων και των οδηγών από όργανα της Τροχαίας Κορίνθου. Ως εκ τούτου τα λεωφορεία θα πρέπει να βρίσκονται στον χώρο του σχολείου, τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την αναχώρηση.

Το σχολείο μπορεί να ακυρώσει την εκδρομή, λόγω σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση στο τουριστικό γραφείο.

Επαναχρησιμοποίηση υλικών, με την καθοδήγηση της κ. Φλώρας Τσιπλακίδη

Επίσκεψη Περιβαλ/κού Προγρ/τος στο Λαογραφικό Μουσείο Ναυπλίου

Καλά Χριστούγεννα!!

 

Για 2η χρονιά στολιζουμε το δέντρο στο Χιλιομόδι! Ευχαριστούμε τους γονείς και τα παιδιά που πρόσφεραν στολίδια, τους εκπαιδευτικούς, κ. Σιδηροπουλου, κ. Ρουμελιωτη, κ. Δαραδουμη και κ. Κατιμερτζογλου που στήριξαν την προσπάθεια, και φυσικά τη νέα κοινοτική αρχή, που δια του Προέδρου, κ. Κανελλου, και του κ. Μεξια, ήταν δυναμικά παρούσα.
Καλές γιορτές σε όλες και όλους, με καθαρές καρδιές, που δίνουν αγάπη!!
Ο εθελοντισμός μπορεί να γίνει τρόπος ζωής!

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ

Στο σχολείο μας αποδεχτήκαμε την αθλήτρια και γνωστή προπονήτρια τοξοβολίας, κ. Καραμπίνη, στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β τάξης είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το άθλημα της τοξοβολίας, χάρη

στην κ. Καραμπίνη και τον πολλά υποσχόμενο νεαρό αθλητή, Χαρ. Αυγερινό.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Το Γυμνάσιο Χιλιομοδίου προγραμματίζει μετακίνηση 145 μαθητών και 10 συνοδών εκπαιδευτικών για την Παρασκευή 13/12/2019 στην  Κόρινθο και ζητά κλειστή προσφορά για τρία (3) λεωφορεία, που θα κατατεθεί στο Γραφείο της Διευθύντριας ως την Δευτέρα 9/12/2019, στις 13:00.

Συνοπτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1.   8:00: Έλεγχος λεωφορείων – 8.15  Αναχώρηση από το Γυμνάσιο Χιλιομοδίου

2.  8:45: Άφιξη στην Κόρινθο, 9.00-12.45:  Κιν/φος «Απόλλων» & Πεζόδρομος

3.  12.55: Αναχώρηση από Κόρινθο

4:  13:25: Άφιξη στο Γυμνάσιο Χιλιομοδίου

 

Παρακαλούμε τα τουριστικά πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές σύμφωνα με το ΦΕΚ 681/2017 να συνοδεύουν τις προσφορές τους από υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν το Ειδικό Σήμα λειτουργίας το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ.

Επισημαίνουμε επίσης ότι:

Οι προσφορές θα αφορούν στο σύνολο της μετακίνησης, θα περιλαμβάνουν ΦΠΑ και θα διευκρινίζεται η χωρητικότητα των λεωφορείων που θα χρησιμοποιηθούν.

 

Eορτασμός ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια όλα τα παιδιά που συντέλεσαν στην πραγματοποίηση του εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου, όπως και η κ. Μπασιάκου, καθηγήτρια Πληροφορικής, που τα καθοδήγησε. Και αξίζουν συγχαρητήρια όχι μόνο για το άρτιο αποτέλεσμα, αλλά και γιατί αφιέρωσαν χρόνο, δυνάμεις και ψυχή!