Καθηγητές 2018 – 2019

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Αρμοδιότητα
Λέλεκα Δέσποινα Γαλλικής Γλώσσας Διευθύντρια
Αγαπητός Χαράλαμπος Φιλολογίας Υπεύθυνος Γ1
Μαστρογιωργάκη Μαρία Φιλολογίας Υπεύθυνη Β2
Παναγιωτάκη Ιωάννα Φιλολογίας Υπεύθυνη Β1
Παπαδογιάννης Σπυρίδων Μαθηματικών
Σαββίδης Ευστάθιος Φυσικής Υπεύθυνος Α2
Πλαγιωτάκη Άρτεμις Αγγλικής Γλώσσας Υπεύθυνη Α1
Τζιαμπάζης Ευστράτιος Φυσικής Αγωγής Υπεύθυνος Γ2 & Αναπληρωτής Διευθύντριας
Διαμαντάκης Ιωάννης Πληροφορικής
Ευαγγέλου Δημήτριος Φυσικής
Ραούχ Μόνικα Γερμανικής Γλώσσας
Μπροτζάκη Έλενα Γαλλικής Γλώσσας
Μηναδάκη Δέσποινα Τεχνολογίας