Λίγα λόγια για το σχολείο

Στο Γυμνάσιο Αγίου Μύρωνα είμαστε περήφανοι για τους μαθητές μας, τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό μας ρόλο. Στόχος μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μορφωτικών αγαθών και ευκαιριών μάθησης, αλλά και αποτελεσματικής κοινωνικοποίησης. Πιστεύουμε πως επιδιώκοντας την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών μας, στην πραγματικότητα επιδιώκουμε την βελτίωση της κοινωνίας μας.

Όπως όλα τα σχολεία της χώρας, ακολουθούμε το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας. Φροντίζουμε, όμως, να ακολουθούμε ποικιλία διδακτικών μεθόδων και ενσωματώνουμε στην διδασκαλία μας τις σύγχρονες τεχνολογίες. Διατηρούμε υψηλό επίπεδο προσδοκιών για τις επιδόσεις των μαθητών μας, όπως και για την διδασκαλία των εκπαιδευτικών μας. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Η στενή συνεργασία του συλλόγου διδασκόντων και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων προλαμβάνει την εκδήλωση προβλημάτων και βοηθά στην ταχεία θεραπεία τους.

Ιδιαίτερα μεριμνούμε για την ασφάλεια, σωματική και ψυχολογική, των μαθητών μας. Στόχος μας είναι το σχολείο μας να αποτελεί έναν χώρο χαράς και δημιουργίας για όλους τους μαθητές, ώστε να αναπτύξουν το σύνολο των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων τους. Για αυτό το λόγο κάθε χρονιά οργανώνουμε δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Επιπλέον, ακολουθούμε πολιτική μηδενικής ανοχής και κάθε τέτοιου είδους παραβατική συμπεριφορά ελέγχεται αυστηρά.

Πιστεύουμε ακράδαντα πως το σχολείο δεν είναι μόνο χώρος παροχής γνώσεων. προκειμένου να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν οι μαθητές μας τις δεξιότητες τους οργανώνουμε εξωδιδακτικές δραστηριότητες, ώστε να φέρουμε σε επαφή τους μαθητές μας με πολιτισμικά αγαθά και να διευρύνουμε τους ορίζοντες τους. Πιστεύουμε πως με αυτόν τον τρόπο κάνουμε πράξη το όραμα του ανοιχτού στην κοινωνία σχολείου

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων