Οι συσκευές του Υπολογιστή για μικρές τάξεις

Η άσκηση αυτή βοηθάει τους μαθητές δημοτικού να αναγνωρίσουν τα βασικά μέρη ενός υπολογιστή.
Ο μαθητής πρέπει να σύρει το όνομα της συσκευής πάνω στην αντίστοιχη εικόνα.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση