Μαθαίνω το πληκτρολόγιο

Το πληκτρολόγιο είναι μια συσκευή εισόδου του υπολογιστή και η βασική λειτουργία χρήσης του είναι η εισαγωγή χαρακτήρων ή κειμένου στον υπολογιστή. Στόχος του διαδραστικού βιβλίου είναι η εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση του πληκτρολογίου και η εκμάθηση των βασικών χαρακτηριστικών ενός περιβάλλοντος επεξεργαστή κειμένου. Καλή ανάγνωση!

coverImage 60ba59681e801Ανάγνωση

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση