Η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Τίτλος λογοτεχνικού κειμένου: Τα τρία μικρά λυκάκια ή Τα τρία γουρουνάκια

 

Link προβολής σχετικού βίντεο:

Μακέτα σχεδίασης:  Άρθρα_ιστολογίου

Ψηφιακή αφήγηση με Power Point