Αρχεία για 24 Ιανουαρίου 2019


Κατασκευή ηλεκτρομαγνήτη

Παρασκευή διαλύματος 4% κατ΄ όγκο

Ο αέρας έχει μάζα

Παρασκευή διαλύματος 2% κατά βάρος

Ομογενή και ετερογενή μίγματα

Μέτρηση όγκου υγρών

Μέτρηση όγκου και πυκνότητας ακανόνιστου στερεού σώματος

Μέτρηση πυκνότητας στερεών σωμάτων


Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων