Αρχεία για Ιανουάριος, 2019


Ηλεκτρομαγνήτης

Το μαγνητικό πεδίο ασκεί δυνάμεις σε ρευματοφόρους αγωγούς

Πείραμα Έρστεντ

Κατασκευή ηλεκτρομαγνήτη

Παρασκευή διαλύματος 4% κατ΄ όγκο

Ο αέρας έχει μάζα

Παρασκευή διαλύματος 2% κατά βάρος

Ομογενή και ετερογενή μίγματα

Μέτρηση όγκου υγρών

Μέτρηση όγκου και πυκνότητας ακανόνιστου στερεού σώματος


Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων