ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ  

Σύνταξη και επεξεργασία εγγράφων

Δραστηριότητα 4η Μάθημα: Σύγχρονο περιβάλλον γραφείου Β΄Τάξης ΕΠΑΛ Ενότητα:  Σύνταξη και επεξεργασία  εγγράφων   (2 ώρες) Σκοπός: Η εκμάθηση σύνταξης και  επεξεργασίας εγγράφου σε εφαρμογές  επεξεργασίας κειμένου. Στόχοι : Μορφοποίηση γραμματοσειράς, (αλλαγή γραμματοσειράς, μέγεθος γραμμάτων, χρώμα γραμμάτων). Μορφοποίηση παραγράφων. Περιγραφή του μαθήματος: Οι μαθητές θα μάθουν κανόνες σύνταξης αλληλογραφίας ( αποστολέας, παραλήπτης, κυρίως κείμενο, ημερομηνία σύνταξης, […]

Εργασία στη 2η Συνεδρία

https://photodentro.edu.gr/video/r/8522/179   Η ενσωμάτωση της αναζήτησης πληροφοριών στη διδακτική διαδικασία είναι απαραίτητη παρά τα όποια μειονεκτήματα παρουσιάζονται κάθε φορά. Η διδασκαλία μπορεί να υποστηρίζεται: είτε ψηφιακά για την υποστήριξη και ενίσχυση του διδακτικού έργου του εκπαιδευτικού δηλαδή οι Τ.Π.Ε αποτελούν ένα σύγχρονο εποπτικό μέσο διδασκαλίας στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, είτε υπολογιστικά για την υποστήριξη και […]

;
Copyright © ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση