ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

 

Σύνταξη και επεξεργασία εγγράφων

Δραστηριότητα 4η

Μάθημα: Σύγχρονο περιβάλλον γραφείου Β΄Τάξης ΕΠΑΛ

Ενότητα:  Σύνταξη και επεξεργασία  εγγράφων   (2 ώρες)

 • Σκοπός: Η εκμάθηση σύνταξης και  επεξεργασίας εγγράφου σε εφαρμογές  επεξεργασίας κειμένου.
 • Στόχοι : Μορφοποίηση γραμματοσειράς, (αλλαγή γραμματοσειράς, μέγεθος γραμμάτων, χρώμα γραμμάτων).
  Μορφοποίηση παραγράφων.
 • Περιγραφή του μαθήματος: Οι μαθητές θα μάθουν κανόνες σύνταξης αλληλογραφίας ( αποστολέας, παραλήπτης, κυρίως κείμενο, ημερομηνία σύνταξης, προσφώνηση, φιλοφρόνηση κ.λ.π), καθώς και ηλεκτρονική μορφοποίηση κειμένων. Στην αρχή θα συντάξουμε μια χειρόγραφη επιστολή την οποία στην συνέχεια θα πληκτρολογήσουμε και θα μορφοποιήσουμε στον επεξεργαστή κειμένου WORD.
 • Ενδεικτικές δραστηριότητες: Αποτελεσματική τήρηση και σύνταξη πρακτικών κειμένου πρακτικών. Σύνταξη επιστολής. Μορφοποίηση κειμένου.
 • Μέσα-Υλικά: Υπολογιστής, Εφαρμογή επεξεργασίας Κειμένου.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ

https://youtu.be/1HmNH02VFNA?list=PLqr0HDFJrAYuzHUxyUVvTQ5728P1voDFJ

 • ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

https://youtu.be/cdENiN-Prr8?list=PLqr0HDFJrAYuzHUxyUVvTQ5728P1voDFJ

 • ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

https://youtu.be/9r5DSAe2LMg?list=PLqr0HDFJrAYuzHUxyUVvTQ5728P1voDFJ

 • ΧΡΩΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

https://youtu.be/JXxrAOeko5A?list=PLqr0HDFJrAYuzHUxyUVvTQ5728P1voDFJ

 • ΕΚΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

https://youtu.be/ff1z58F2QLk?list=PLqr0HDFJrAYuzHUxyUVvTQ5728P1voDFJ

 • ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

https://youtu.be/tXE0W4wuQow?list=PLqr0HDFJrAYuzHUxyUVvTQ5728P1voDFJ

 • ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΙΧΟ

https://youtu.be/Gs4ZEh5y3fg?list=PLqr0HDFJrAYuzHUxyUVvTQ5728P1voDFJ

Εργασία στη 2η Συνεδρία

https://photodentro.edu.gr/video/r/8522/179

 

Η ενσωμάτωση της αναζήτησης πληροφοριών στη διδακτική διαδικασία είναι απαραίτητη παρά τα όποια μειονεκτήματα παρουσιάζονται κάθε φορά. Η διδασκαλία μπορεί να υποστηρίζεται: είτε ψηφιακά για την υποστήριξη και ενίσχυση του διδακτικού έργου του εκπαιδευτικού δηλαδή οι Τ.Π.Ε αποτελούν ένα σύγχρονο εποπτικό μέσο διδασκαλίας στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, είτε υπολογιστικά για την υποστήριξη και ενίσχυση των γνωστικών δεξιοτήτων του μαθητή.

Τα λογισμικά κάθε συστήματος Τ.Π.Ε. παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να επιλέγει το πιο κατάλληλο για το στόχο που έχει θέσει στο μάθημά του.

Το συνημμένο video είναι μικρής διάρκειας και πολύ περιεκτικό. Αποτελεί αφορμή/έναυσμα για συζήτηση με τους μαθητές μέσα στην τάξη και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τον εκπαιδευτικό. Επιτρέπει τη δημιουργία νέου εκπαιδευτικού σεναρίου: σχηματισμός ομάδων μέσα στην τάξη και προσομοίωση ενός τμήματος παραγωγής μιας επιχείρησης. Οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν γνώσεις (τρόπος λειτουργίας επιχείρησης) καθώς και κοινωνικές δεξιότητες (ικανότητα συνεργασίας και από κοινού προσέγγισης και επίλυσης προβλημάτων), ενώ ταυτόχρονα ικανοποιούνται και οι προκαθορισμένοι από το πρόγραμμα σπουδών διδακτικοί στόχοι. Επίσης, αναπτύσσεται αλληλεπίδραση μαθητή εκπαιδευτικού.

Θα υιοθετούσα την αναζήτηση πληροφοριών στην τάξη, η οποία θα ήταν προσαρμοσμένη στο μάθημα (πχ. Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Αρχές Οικονομικής Θεωρίας) και στους στόχους της εκάστοτε ενότητας.

 

 

 

 

ΕΝΝΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Δείτε την έννοια της επιχείρησης με λογισμικό παρουσίασης power point

ΕΝΝΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ας ξεκινήσουμε

Καλωσήρθατε στο Blogs.sch.gr. Αυτό είναι το πρώτο σας άρθρο. Αλλάξτε το ή διαγράψτε το και αρχίστε το «Ιστολογείν»!

Copyright © ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση