Σχετικά με το πρόγραμμα

 

Το 2ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», από την έναρξή του το 2016 μέχρι και σήμερα. Το Πρόγραμμα  είναι μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απευθύνεται σε σχολεία ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω των διαφόρων δράσεων, τα σχολεία – τα οποία συμμετέχουν σε εθελοντική βάση – έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες και στόχους της, καθώς και να μάθουν για το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τη δομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η σχολική μας μονάδα αγκάλιασε με θέρμη το θεσμό και κάθε χρόνο πραγματοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις με στόχο την προώθηση των ευρωπαϊκών θεσμών και αξιών. Ειδικότερα, το 2018, το σχολείο μας εκπροσώπησε επάξια την ελληνική αποστολή σχολείων από όλη την χώρα για το σχολικό έτος 2018-2019, στην ημερίδα «Βουλή των Νέων» (Youth Parliament) στις Βρυξέλλες. για τις οποίες αξιολογήθηκαν και επιβραβεύτηκαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υλοποίησαν οι Junior Ambassadors σε συνεργασία και καθοδήγηση των Senior Ambassadors του σχολείου μας.