Ιστολόγιο προγράμματος προηγούμενων ετών (2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019).

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δράσεις του προγράμματος κατά τα σχολικά έτη  2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019 στο  ιστολόγιο:

https://blogs.sch.gr/schoolambassadors/