Εξετάσεις ελληνομάθειας

Οι εγγραφές των υποψηφίων για τις εξετάσεις της ελληνομάθειας θα πραγματοποιηθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος από 1 Φεβρουαρίου έως τις 24 Μαρτίου 2019 στην ιστοσελίδα: http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

Ο λογαριασμός για την κατάθεση των εξέταστρων είναι:

Griechische Ergänzungsschule Dusseldorf
ΙΒΑΝ: DE29 3005 0110 1008 1078 88, Stadtsparkasse

Αφήστε μια απάντηση