Απόφαση προσωρινής αναστολής της δια ζώσης παρουσίας των μαθητών και εκπαιδευτικών των Δημοτικών σχολείων

Με την 29/Φ32-08-01-2021 Απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης Βερολίνου αναστέλλεται προσωρινά η δια ζώσης παρουσία των μαθητών- μαθητριών και των εκπαιδευτικών των ελληνικών δημοτικών σχολείων της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας από 11-01-2021 έως και 29-01-2021. Οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν την εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση καθώς και τμήματα φύλαξης μαθητών-μαθητριών, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα παρέχεται από 13-01-2021 έως και 29-01-2021.

Μένουμε σπίτι και φροντίζουμε για την ατομική μας και τη δημόσια υγεία!!

Εις το επανιδείν!!!

Αφήστε μια απάντηση