Αρχική » ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ευθύγραμμη κίνηση

Θέση και μετατόπιση

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=559&Itemid=37

Διαφορές μεταξύ μετατόπισης και διαστήματος

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-7773

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1580

Κίνηση δύο αυτοκινήτων

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=548&Itemid=37

Μέση ταχύτητα του κινητού για ορισμένη μετατόπιση

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=560&Itemid=37

Η επιτάχυνση στην καθημερινότητα, διανυσματικά χαρακτηριστικά της επιτάχυνσης, θετική και αρνητική επιτάχυνση

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=448&Itemid=37

Διαγράμματα θέσης– χρόνου

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=546&Itemid=37

Ευθύγραμμη ομαλή & ομαλά μεταβαλλόμενη – Διαγράμματα

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-7731

Δυνάμεις

Δυνάμεις σε μια διάσταση

https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/forces-1d/latest/forces-1d.html?simulation=forces-1d&locale=el

Πρόσθεση διανυσμάτων

https://phet.colorado.edu/el/simulation/vector-addition

https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=568&Itemid=37

Συνισταμένη δύο δυνάμεων

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=580&Itemid=32&catid=21

Νόμος τουHooke

https://phet.colorado.edu/el/simulation/hookes-law

Ελατήρια

https://phet.colorado.edu/el/simulation/masses-and-springs

Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα Αδράνεια των σωμάτων

https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=569&Itemid=

1ος και 2ος Νόμος του Νεύτωνα:

http://aesop.iep.edu.gr/node/18345

Προσγείωση στη Σελήνη

https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/lunar-lander

Ελεύθερη πτώση με φωτογράφιση

http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/832

Ελεύθερη πτώση– κατακόρυφη βολή

https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=561&Itemid=32&catid=21

3ος νόμος του Νεύτωνα:

https://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=466&Itemid=60&catid=65

Συνισταμένη δυνάμεων στο επίπεδο

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=580&Itemid=32&catid=21

Ανάλυση δύναμης σε συνιστώσες

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=579&Itemid=32&catid=21

Ο νόμος της τριβής

https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/motion-series/latest/motionseries.html?simulation=forces-and-motion&locale=el

Τριβή

https://phet.colorado.edu/el/simulation/friction

Κίνηση σώματος σε οριζόντιο επίπεδο

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=558&Itemid=32&catid=21

Κίνηση σώματος σε κεκλιμένο επίπεδο

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=557&Itemid=32&catid=21

Διατήρηση μηχανικής ενέργειας

Έργο σταθερής δύναμης:

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=574&Itemid=32&catid=21

Κινητική και δυναμική ενέργεια

https://phet.colorado.edu/el/simulation/energy-skate-park-basics

Κινητική ενέργεια Θ.Μ.Κ.Ε.

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=575&Itemid=32&catid=21

Βαρυτική δυναμική ενέργεια

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=577&Itemid=32&catid=21

Διατήρηση της ενέργειας κατά την ελεύθερη πτώση

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=581&Itemid=32&catid=21

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων