Αρχεία για Σεπτέμβριος 2016

2016 09_Αντιστοιχίες_Μαθημάτων_Βιβλίων_2016-17_A_Ημερ_ΕΠΑΛ 2016 09_Αντιστοιχίες_Μαθημάτων_Βιβλίων_2016-17_Β_Ημερ_ΕΠΑΛ

Τροποποιητική για αναθέσεις μαθηματων γυμνασίου και Λυκείου anatheseis_mathimaton

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ  στο ΙΕΠ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Αξιολόγηση μαθητών Α’, Β’, Γ’, τάξεων του Γυμνασίου