Αρχεία για Δεκέμβριος 2014

                                                                                 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΕ14.04 ΓΕΩΠΟΝΩΝ     Αγαπητοί  συνάδελφοι,   Μετά από αρκετή καθυστέρηση  υπεγράφη η απόφαση υπ΄ αριθμ. 338/192904/Δ2/28-11-2014 και στις 4/12/2014 ανέλαβα υπηρεσία στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής ως αναπληρώτρια Σχολική Σύμβουλος Νότιας Ελλάδας με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Α΄ Αθήνας. Είμαι στη διάθεσης για […]