«

»

Σεπ 21

Κεφ 2: Το Υλικό του Υπολογιστή

Τι ονομάζουμε Υλικό του Υπολογιστή?

Τι είναι η Κεντρική Μονάδα και τι η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας?

Τι ονομάζουμε συσκευές εισόδου και τι συσκευές εξόδου;

Θέματα: αποθηκευτικά μέσα, εκτυπωτής (printer), οθόνη (screen), πληκτρολόγιο (keyboard), ποντίκι (mouse), προσωπικός υπολογιστής (PC), σαρωτής (scanner), συσκευή εισόδου, συσκευή εξόδου, υλικό υπολογιστή (Hardware).


Η παρουσίαση του μαθήματος είναι εδώ:

Ακολουθούν 3 φύλλα εργασίας για να υλοποιηθούν στην τάξη καθώς και ένα για το σπίτι.

Φύλλο Εργασίας 1:

Φύλλο Εργασίας 2:

Φύλλο Εργασίας 3 – Αξιολόγηση:

Ανάθεση Εργασίας για το σπίτι:

Επιπλέον υλικό: παρουσίαση του μαθήματος σε Prezi από τον εκπαιδευτικό Μανίκα Θ.

Ενότητα 2 : Το λογισμικό του υπολογιστή στο Prezi


Σχετικά με τον συγγραφέα

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων