Κρούση και τριβές.

Το σώμα Α μάζας m1=2kg, εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητα υ0=6m/s από απόσταση x1=5m προς ακίνητο σώμα Β μάζας m2=2kg. Το σώμα Β ηρεμεί στο άκρο ελατηρίου σταθεράς k=200Ν/m και φυσικού μήκους l0=1m, το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο σε σώμα Γ. Η ταχύτητα του σώματος Α έχει την διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου. Το σώμα Β δεν εμφανίζει τριβές με το επίπεδο, ενώ για τα δύο άλλα σώματα έχουμε μ=μs=0,2.

  1. Με ποια ταχύτητα ταχύτητα το σώμα Α φτάνει στο σώμα Β;
  2. Αν η κρούση των δύο σωμάτων είναι μετωπική και ελαστική, να βρεθεί η ελάχιστη μάζα που πρέπει να έχει το σώμα Γ, ώστε να μην μετακινηθεί.
  3. Ποιες θα είναι τελικά οι αποστάσεις μεταξύ των σωμάτων, όταν ακινητοποιηθούν;

Απάντηση:

Αφήστε μια απάντηση