«Παρουσίαση Νέου Προγράμματος Σπουδών – Οδηγός Νηπιαγωγού»

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι να παρέχει στις/στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να ενημερωθούν και να εμβαθύνουν στα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παρουσίαση και κατανόηση του νέου αναλυτικού προγράμματος σπουδών και του οδηγού νηπιαγωγού. Μέσω των τεσσάρων διαδικτυακών συναντήσεων, οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να…Συνέχεια ανάγνωσης «Παρουσίαση Νέου Προγράμματος Σπουδών – Οδηγός Νηπιαγωγού»

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση