«Παρουσίαση Νέου Προγράμματος Σπουδών – Οδηγός Νηπιαγωγού»

Μπορεί να είναι γραφικό κείμενο

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι να παρέχει στις/στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να ενημερωθούν και να εμβαθύνουν στα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παρουσίαση και κατανόηση του νέου αναλυτικού προγράμματος σπουδών και του οδηγού νηπιαγωγού. Μέσω των τεσσάρων διαδικτυακών συναντήσεων, οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με το περιεχόμενο, τις μεθόδους διδασκαλίας και τις εκπαιδευτικές προκλήσεις που προσφέρει το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση των εκπαιδευτικών στόχων και των δυνατοτήτων που προσφέρει, επιτρέποντας τους να προετοιμαστούν καλύτερα για την αποτελεσματική διδασκαλία και αξιοποίηση των περιεχομένων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Επιπλέον, μετά τις διαδικτυακές συναντήσεις και την προοπτική μιας φυσικής συνάντησης, οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αλληλοεπιδράσουν μεταξύ τους, να συζητήσουν ιδέες, να ανταλλάξουν απόψεις και να διαμορφώσουν μια δυναμική εκπαιδευτική κοινότητα.

Προτεινόμενη αναφορά στο υλικό:

Πεντέρη, Ε., Χλαπάνα, Ε., Μέλλιου, Κ., Φιλιππίδη, Α., & Μαρινάτου, Θ. (2021). Οδηγός νηπιαγωγού – Υποστηρικτικό υλικό. Πυξίδα: Θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο-Διδακτικοί σχεδιασμοί. Στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΙΕΠ με MIS 5035542.

Εισηγήτριες:

Δήμητρα Κωτσιοπούλου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ 60 Καρδίτσας

Σωτηρία Γεωργοτά, Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ 60 Κέρκυρας

 

Εισηγήτριες στην Ανάπτυξη Διδακτικών Σχεδιασμών:

Xρυσούλα Μπουγδάνου MSc Specific Learning Difficulties

Θεοδώρα  Χουλιάρα  Med Επιστήμες  Αγωγής

Οι επιμορφωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο παρακάτω link:

https://minedu-primary.webex.com/minedu-primary-en/j.php?MTID=ma4beef9f8064e9fa352d1febe4926121

 

 

  Α Ομάδα Β ομάδα Ώρα
1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Εξ αποστάσεως

Τρίτη 24 Οκτωβρίου Πέμπτη 26 Οκτωβρίου

 

 18.00 – 21.00
2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Εξ αποστάσεως

Τρίτη 31 Οκτωβρίου Πέμπτη 2  Νοεμβρίου  18.00 – 21.00
3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Εξ αποστάσεως

Τρίτη 7 Νοεμβρίου Πέμπτη 9 Νοεμβρίου

 

18.00  -21.00
4η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Εξ αποστάσεως Τρίτη 14 Νοεμβρίου Πέμπτη 16 Νοεμβρίου

 

18.00 – 21.00
5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Δια ζώσης

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Ν . ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ανάπτυξη Διδακτικών Σχεδιασμών

4ο Νηπιαγωγείο  Καρδίτσας

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου

    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Ν . ΛΑΡΙΣΑΣ

Ανάπτυξη Διδακτικών Σχεδιασμών

 3ο Νηπιαγωγείο Λάρισας

17.30- 19.30

Παρουσίαση Νέου Προγράμματος Σπουδών- Οδηγός Νηπιαγωγού

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση