Κενά – Οδηγίες προς αναπληρωτές Β΄Φάση

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στη Β’ φάση να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους ως προς την τοποθέτηση όλες με τη σειρά και να τις  αποστείλουν με e-mail στη Δ/νση  έως σήμερα Δευτέρα 21/09/2020 στις 20.00μ.μ. (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Tο mail να είναι έγκυρο).

Αύριο Τρίτη 22/9/2020 θα αναρτηθούν οι αποφάσεις τοποθέτησης στα σχολεία, στην ιστοσελίδα της Δ/νσης, οπότε Τετάρτη 23/9/2020 ή Πέμπτη 24/9/2020 νωρίς το πρωί οι αναπληρωτές θα προσέρχονται στα σχολεία για να κάνουν Πράξη Ανάληψης. Στη συνέχεια θα προσέρχονται στη Δ/νση  με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης και συμπληρωμένα όλα τα έντυπα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης.

  Το ωράριο προσέλευσης είναι το εξής:

  •    10:00-11:00       ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  •    11:00-12:30       ΠΕ70 ΤΥ-ΖΕΠ
  •    12:30-13:30       ΠΕ60-ΠΕ05-ΠΕ08-ΠΕ07-ΠΕ91.01 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  •    13:30-14:00       ΠΕ70-ΠΕ79.01-ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΠΕ30ΕΔΕΑΥ

Tα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: Πτυχίο, Μεταπτυχιακό (αν υπάρχει), Ταυτότητα, Τράπεζα Εθνική, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΑΜΑ, ΕΝΣΗΜΑ, ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΤΡΑΤΟΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (οι έγγαμοι), ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (αν υπάρχουν), ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ (πρωτότυπες – θα αναφέρεται ότι ο αναπληρωτής είναι ικανός να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης για την οποία προσλήφθηκε). 

  Τα Δελτία Απογραφής & οι Πράξεις Ανάληψης θα συμπληρωθούν ανάλογα με το έργο από το οποίο προσληφθήκατε.

Πράξεις Ανάληψης: