ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

  •  Α’ ΤΑΞΗ                          11
  •  Β΄ΤΑΞΗ                           6
  •  Γ΄ΤΑΞΗ                           10
  •  Δ΄ΤΑΞΗ                          10
  •  Ε΄ΤΑΞΗ                          10
  • ΣΤ΄ΤΑΞΗ                         12