ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

      

Το Δημοτικό Σχολείο Ξηροπηγάδου, υπάγεται στην Δ/νση Πρωτ/μιας Εκπ/σης  Ν. Αιτωλοακαρνανίας. 

Το Σχολείο λειτούργησε για πρώτη φορά το 1937 ως διθέσιο. Σήμερα έχει 60 μαθητές και λειτουργεί ως 6/θεσιο στην πρωινή βάρδια. Το απόγευμα λειτουργεί ολοήμερο με 15 περίπου μαθητές.

     Το Σχολείο διαθέτει ακόμη αίθουσα υπολογιστών που αποτελείται από 10 Η/Υ, οι μαθητές των μεγάλων τάξεων μαθαίνουν την επεξεργασία κειμένου μέσα από τον Η/Υ, όλοι οι μαθητές αντλούν πληροφορίες μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και τα χρησιμοποιούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης ασκούνται στη ζωγραφική και παίζουν εκπαιδευτικά παιχνίδια.