ΣΤ ΤΑΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Οι μαθητές της Στ΄ τάξης του σχολείου μας δημιούργησαν μια παρουσίαση για όσα μάθαμε, κάναμε, δημιουργήσαμε μέσα στην τάξη, σχετικά με τη θεματική ενότητα Ζω καλύτερα – Ευ Ζην, η οποία εντάσσεται μάθημα του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων.

Προσεγγίζοντας το θέμα “Γνωρίζω το σώμα μου – Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση”, οι μαθητές μελέτησαν το ανθρώπινο σώμα και  τον τρόπο που δημιουργείται μια νέα ζωή. Το ερωτηματολόγιο και η κατασκευή αφίσας ολοκλήρωσαν αυτή την ενδιαφέρουσα δράση.