Ιστορία

Το Δημοτικό Σχολείο Βερβένων έχει την έδρα του στη Δημοτική Κοινότητα Άστρους και στεγάζεται σε κτήριο που κατασκευάστηκε με δαπάνες της εν Αμερική Αδελφότητος Βερβενιωτών, το χρονικό διάστημα από το 1932 έως το 1935.

Από το Σχολικό έτος 1985-1986 έως και σήμερα το Σχολείο είναι 6/Θέσιο, ενώ τα τελευταία χρόνια λειτουργεί και ως ολοήμερο. Η τρέχουσα μορφή του έχει προέλθει από τη συγχώνευση των Σχολικών Μονάδων Ξηροπηγάδου, Κουτρούφων, Κάτω Βερβένων και Βερβένων.

Αφήστε μια απάντηση