Σχολικό έτος 2015-16. Το σύνθημά μας: ¨Βιβλία διαβάζω και τον κόσμο αλλάζω!¨

Αφήστε μια απάντηση

Το σύνθημά μας τη σχολική χρονιά 2014-15 : ¨Είμαστε όλοι διαφορετικοί, είμαστε όλοι ίσοι¨.

Αφήστε μια απάντηση