Δ. Σ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Φιλοξενείται στο Blogs.sch.gr

Αρχεία για Φεβρουάριος, 2021


Αίτηση εγγραφής στην Α’ Τ άξη

ΔΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΗΛ. 2653022277 Μεταμόρφωση 26-2-2021

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Για την εγγραφή των μαθητών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α’ Τάξη του δημοτικού σχολείου εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία σύμφωνα με το με αριθμό 22511/2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ:

α) από την 1η έως τις 20 Μαρτίου 2021 και ώρες 08:30 έως 10:00 οι γονείς / κηδεμόνες υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής στο δημοτικό σχολείο που ανήκουν σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας, προσκομίζοντας:

1. Αίτηση (υπάρχει στο blog του σχολείου: https://blogs.sch.gr/dimmetm/ ή θα σας δοθεί από το Διευθυντή του Σχολείου για να τη συμπληρώσετε),

αα) βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο, (θα σας δοθεί από το Ν/Γ),

ββ) αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας τους μαθητή, (λογ. ΔΕΗ ή τηλεφωνίας ή συμβόλαια ενοικίασης ή αγοράς της κατοικίας)

γγ) το Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή (θα σας δοθεί από το ΔΣ και θα προσκομισθεί αργότερα) και

δδ) το βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Νικόλαος Ε. ΚολιόςΛήψη αρχείου

Πρωτόκολλο αναστολής λειτουργίας σχολείων.Λήψη αρχείου


Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων