Το σχολείο

Το Δημοτικό σχολείο Φυλής βρίσκεται στον Καλλικρατικό Δήμο Φυλής ,  στη Δυτική Αττική .Η διεύθυνσή μας είναι Εμμανουήλ Ροΐδη και Αδαμάντιου Κοραή και τα τηλέφωνά μας 210-2411169 και 210- 2412012 (fax).