«Βιβλία στο σχολείο»

Σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. 217785/Δ1/18-12-2018 Υπουργική Απόφαση με
θέμα: «Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο για τουλάχιστον δύο (2)
Σαββατοκύριακα το μήνα» (ΦΕΚ 6014/τ.Β΄/31-12-2018 και ΦΕΚ 56/τ.Β΄/21-01-2019) και μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου μας, τα διδακτικά βιβλία των μαθητών – μαθητριών θα παραμείνουν στο σχολείο τα Σαββατοκύριακα που είναι σημειωμένα στο παρακάτω ημερολόγιο:

Η παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο σχολείο δεν αποτελεί μια συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτών των Σαββατοκύριακων.

Αφήστε μια απάντηση