Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων

Σύμφωνα με τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό της σχολικής μας μονάδας για το παρόν σχολικό έτος υλοποιούνται τα ακόλουθα:

-Επικαιροποίηση του ήδη υπάρχοντος Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου

– Διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας για σεισμό

– Ενημέρωση των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί σε περίπτωση σεισμού και  ο χώρος καταφυγής για την παραλαβή των παιδιών, εάν αποφασιστεί διακοπή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων, εμφανίζονται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα:

Αφήστε μια απάντηση