Ψηφιακό υλικό

ψηφιακό σχολείο

   γεωγραφία

   διαδραστικά βιβλία

Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

       ψηφιακά διδακτικά σενάρια

    προσβάσιμο (ειδικές μαθησιακές ανάγκες)

   Εθνικό κέντρο βιβλίου: http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=138

Η πύλη για την ελληνική γλώσσα: http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html

Λεξικό της κοινής νεοελληνικής: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html

     Ελληνική Ιστορία: http://www.ime.gr/chronos/

Back to school 2019!

Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης https://ereading.nlg.gr/el/?server=1

Οι υπηρεσίες και οι εποπτευόμενοι πολιτιστικοί οργανισμοί του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προσφέρουν διαδικτυακές εφαρμογές περιήγησης και διαδραστικά ψηφιακά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Α. Αρχαιολογικά Μουσεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης- εκθέσεις
Λευκός Πύργος
Νομισματικό Μουσείο
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου-Επιλεγμένα εκθέματα

Μουσείο Ασιατικής Τέχνης
Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας
Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας

Β. Εποπτευόμενα Μουσεία από το Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

1. Μουσείο Ακρόπολης

      2. Μουσείο Μπενάκη

3. Εθνική Πινακοθήκη

Μόνιμη συλλογή ζωγραφικής

Μόνιμη συλλογή γλυπτικής

Ψηφιακές παρουσιάσεις

Γ. Άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης διαθέτει στην ιστοσελίδα της (www.ysma.gr ) ανοικτές ψηφιακές εφαρμογές και ποικίλο υλικό για τα μνημεία και τα αναστηλωτικά έργα στην Ακρόπολη.

Ένας αρχαίος ναός.

Εικονική Περιήγηση Ακρόπολης.

Η Ζωφόρος του Παρθενώνα.

Αθηνά, Η θεά της Ακρόπολης.

Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Ακρόπολη.

…………………………………………………………………………………………………………..

   «Ακολούθησε τον Οδυσσέα»

   -Εκπαιδευτική έκθεση «Ανακαλύπτουμε το αρχαίο θέατρο»

Google Arts & Culture

I can Code!!

         Phet interactive simulations

          On line εκπαιδευτικό λογισμικό Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης

Brainy