Όραμα του Σχολείου μας

 

ΠΡΑΞΗ

 

ΘΕΜΑ : « Σχεδιασμός υλοποίησης εργαστηριών Δραστηριοτήτων στο Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου»

 

Στο Κατωμέρι Μεγανησίου και στο γραφείο συνεδριάσεων του Σχολείου, σήμερα  29/09/2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13.30 ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου μας που αποτελείται από τους:

 

1.       Μάντζαρη Πανωραία (Προϊσταμένη 2.     Αναστασία Χαριτάκη 3.       Ιωάννα Καρτσακλή
4.       Κυριακή Μιχαηλίδου 5.   Αναστασία Κούρτη 6. Κωνσταντίνα Χρήστου

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση της προϊσταμένης του Σχολείου, για να ενημερωθούν και να αποφασίσουν πάνω στο παρακάτω θέμα :

 

Σχεδιασμός υλοποίησης Εργαστηριών Δεξιοτήτων στο Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου.

 

Τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων και ο Διευθυντής μελέτησαν :

  1. Το Φ.Ε.Κ 111/12-6-2020 Νόμος της υπ’ αριθμ.4692, Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες Διατάξεις
  2. Το Φ.Ε.Κ 3567/4-8-2021 Αποφάσεις της υπ’άριθμ.94236/ΓΔ4
  3. Την Υ.Α 94236/ΓΔ4/29-07-2021 (Β’3567)του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δραστηριοτήτων στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»
  4. Το εκπαιδευτικό υλικό στην πλατφόρμα του ΙΕΠ για την εφαρμογή των εργαστηρίων δεξιοτήτων https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=2003&fbclid=IwAR2uHjfsSjl_JHyyskIQL1cRkcbE269zOJHM9UIXlXk_wP5B2FpC-DoFpIg

 

Ομόφωνα αποφασίζουν

 

Τη συμμετοχή του3/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Μεγανησίου στο πρόγραμμα υλοποίησης δράσεων των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για το Σχολικό Έτος 2021-22.

 

Ο Σύλλογος οδηγήθηκε στην παραπάνω απόφαση ύστερα από διαλογική συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη το μαθητικό δυναμικό του σχολείου , τις ανάγκες, κλίσεις και δεξιότητες των μαθητών/τριών καθώς και τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων που έχουν υλοποιηθεί τα προηγούμενα σχολικά έτη στο σχολείο.

Ο κύριος προσανατολισμός των δράσεων των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι η καλλιέργεια της ομαδοσυνεργατικής, δημιουργικής και κριτικά αναστοχαζόμενης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιδιωκόμενος στόχος είναι η καλλιέργεια και ενίσχυση ήπιων δεξιοτήτων – επικοινωνία, ενσυναίσθηση, περιβαλλοντική συνείδηση, ψηφιακή πολιτειότητα – που θα αποτελούν εφόδια ζωής για το μελλοντικό ενεργό πολίτη.

Το  όραμα του σχολείου μας είναι η δημιουργία υπεύθυνων ενηλίκων με κριτική ικανότητα, συνεργατική διάθεση, γνώσεις, αξίες και δεξιότητες που θα είναι σε θέση να αποβάλλουν τα κακώς κείμενα του παρελθόντος και να προωθήσουν ένα νέο μέλλον για την τοπική κοινωνία, τη χώρα και τον πλανήτη, ένα μέλλον που θα είναι βασισμένο στο διάλογο, την ειρηνική επίλυση των διαφορών, το σεβασμό και την αποδοχή και, φυσικά, τη δημιουργία.

 

Ως ένα μικρό σχολείο, και με βάση τη γεωγραφική μας θέση, μέσα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων επιθυμία μας είναι να έχουμε αυριανούς πολίτες που είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις ανάγκες του αύριο και να αναδείξουν τον τόπο τους, αλλά πάνω από όλα να παραμένουν σωστοί άνθρωποι που λειτουργούν με κριτήρια την ακεραιότητα, την φιλική διάθεση και την επικοινωνία.

 

  1. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης: 11 Οκτωβρίου 2021 – 3 Δεκεμβρίου 2021

 

Α-Β τάξη υποθεματική: ΥΓΕΙΑ: Διατροφή- Αυτομέριμνα, Οδική Ασφάλεια

Τίτλος: Μαθαίνω να τρέφομαι σωστά

Γ-Δ τάξη υποθεματική: Γνωρίζω το σώμα μου – Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Τίτλος: Ένα στα πέντε

Ε-Στ τάξη υποθεματική: Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία – Πρόληψη

Τίτλος: Όλοι ίδιοι όλοι διαφορετικοί

 

 

 

  1. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης: 13 Δεκεμβρίου 2021-5 Φεβρουαρίου 2021

 

Α-Β τάξη υποθεματική: Κλιματική αλλαγή – Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική προστασία

Τίτλος: Στον σεισμό ασφαλείς

Γ-Δ τάξη Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική κληρονομιά

Τίτλος: Ατενίζοντας την Ομηρική Ιθάκη

Ε-Στ τάξη υποθεματική: Κλιματική αλλαγή – Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική προστασία

Τίτλος: Στον σεισμό ασφαλείς

 

 

 

  1. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ : ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης: 14 Φεβρουαρίου 2021- 1 Μαρτίου 2021

 

Α-Β τάξη υποθεματική: Ανθρώπινα δικαιώματα

Τίτλος: Εγώ κι εσύ μαζί

Γ-Δ τάξη Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα

Τίτλος: Το κάτι άλλο

Ε-Στ τάξη υποθεματική: Εθελοντισμός διαμεσολάβηση

Τίτλος: Δράσεις στην κοινότητα

 

 

  1. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης: 11 Μαρτίου 2021-10 Ιουνίου 2021

 

Α-Β τάξη υποθεματική: STEM/ Εκπαιδευτική Ρομποτική

Τίτλος: Παίζω με τα χρώματα

Γ-Δ τάξη Γνωριμία με τα επαγγέλματα

Τίτλος: Επαγγέλματα που σιγά-σιγά σβήνουν

Ε-Στ τάξη υποθεματική: STEM/ Εκπαιδευτική Ρομποτική

Τίτλος: Παίζω με τον ήχο

 

 

Για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των δράσεων των Εργαστηριών Δεξιοτήτων θα αναζητηθούν συνεργασίες με τοπικούς φορείς και με όμορες σχολικές μονάδες, στο μέτρο που είναι αυτό δυνατό υπό τις παρούσες συνθήκες προστασίας κατά του ιού COVID-19.

 

Οι δράσεις των Εργαστηρίων δεξιοτήτων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου ενώ με την ολοκλήρωση κάθε θεματικού κύκλου θα οργανώνεται ενδοσχολική παρουσίαση μεταξύ των μαθητών και μαθητριών και των εκπαιδευτικών όλων των τάξεων.

 

Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η

Διασφάλιση της έκθεσης των μαθητών/τριών στον ιό covid-19 καθώς και η τήρηση των απαραίτητων μέτρων προστασίας και διάδοσης του κορωνοϊού σύμφωνα με τα πρωτόκολλα υγιεινής του ΕΟΔΥ και των Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών.

 

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες .

 

Το πρακτικό αυτό αφού γράφτηκε και διαβάστηκε  υπογράφεται όπως ακολουθεί ώστε να διαβιβαστεί στη Α/Βάθμια Δ/νση Ν.Λευκάδος..

 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

 

 

ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΜΑΝΤΖΑΡΗ

 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

 

Έναρξη Σχολικού Έτους-Αγιασμός

 

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 13/9 τα παιδιά θα προσέλθουν στο σχολείο το αργότερο στις 8.30 με την επίδειξη αρνητικού self-test. Ο Αγιασμός θα γίνει χωρίς την παρουσία γονέων. Με το τέλος του Αγιασμού, αφού τα παιδιά ενημερωθούν για τα μέτρα COVID και πάρουν τα βιβλία τους θα αποχωρήσουν.

Το σχολικό λεωφορείο θα έρθει κανονικά.

Πηγή φωτογραφίας: aromalefkadas

Ανέβηκε στην εφηβική πλατφόρμα we-knowhow η συνέντευξη που πήρε η εκπαιδευτικός του σχολείου μας, Αναστασία Κούρτη, στις μαθήτριες της Στ΄ Δημοτικού Ελισσάβετ και Πάολα για το πώς είναι η ζωή των εφήβων στο Μεγανήσι.

Απολαύστε την εδώ:

Η ζωή στο Μεγανήσι (video)

Τέλος Προγράμματος 5+1 Παραμύθια

 

Αυτήν την εβδομάδα τελείωσε το Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων 5+1 παραμύθια που σχεδίασε και εκπόνηση η εκπαιδευτικός της Α΄ και Β΄ Δημοτικού, Αναστασία Κούρτη. Τελικά τα 5 παραμύθια έγιναν 7 και δύο μας συναντήσεις έγιναν μέσω Webex! Τα παιδιά το απόλαυσαν και αυτό φάνηκε από το πόσο χαρούμενα περίμεναν τις συναντήσεις μας και τα χαμόγελά τους. Μέσα από παραμύθια και παιγνιώδεις δραστηριότητες επεξεργαστήκαμε θέματα όπως φοβίες, άγχος, θυμός, διαφορετικότητα, συμφιλίωση και αποδοχή. Στην τελευταία μας συνάντηση φτιάξαμε τα δικά μας επιτραπέζια με ήρωες εμπνευσμένα από τα παραμύθια που διαβάσαμε αλλά και άλλα αγαπημένα παραμύθια.

Τα επιτραπέζια θα μείνουν στο σχολείο για να παίζουν τα παιδιά όποτε το θελήσουν!

 

200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

 

 

Το βιβλίο του συμπατριώτη μας Άρη Δάγλα «Η Φιλική Εταιρεία Ξαναγεννιέται» έφτασε στη βιβλιοθήκη του σχολείου μας!

Αποφασίστηκε η αγορά 30 βιβλίων για να διατεθούν στους μαθητές μας με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελλήνικη Επανάσταση.

Καλές Αναγνώσεις!

5+1 Παραμύθια

αουτς

Η δασκάλα της  Α και Β Δημοτικού, κα Αναστασία Κούρτη δημιούργησε και εκπονεί  το  ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα «5+1 Παραμύθια» χρησιμοποιώντας τις αρχές του θεραπευτικού παιχνιδιού. Διαχείριση Θυμού, Φόβοι, Αποδοχή του Εαυτού μας, Φιλία. Ξεκινήσαμε το υπέροχο ταξίδι μας και συνεχίζουμε!

Τα βιβλία που χρησιμοποιούμε στο πρόγραμμά μας:

Άουτς- Scamell Ragnhild

Τα τρία μικρά λυκάκια-Ευγένιος Τριβιζάς

Η αρπαγή της κότας Rodriguez Beatrice

Ένας τοίχος στη μέση του βιβλίου-John Agee

Τέλεια μέρα για νεύρα- Suzanne Lang

 

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών του φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2021-2022,θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-12-2015.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΕΓΓΡΑΦΩΝ
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:
α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.
Διευκρίνιση (δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς )

β. Βιβλιάριο Εμβολίων:
Το βιβλιάριο Εμβολίων του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από
το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι
ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή
Α.Δ.Υ.Μ.

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση
κατοικίας του μαθητή/τριας.

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό
Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.
Εκδίδεται «Βεβαίωση Φοίτησης» από το Νηπιαγωγείο.