Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Διευθύντρια: Διαγούπη Ευθυμία

Αναπληρώτρια Δ/ντρια : Παναγοπούλου Αγγελική

Υπεύθυνοι τάξων:

Α’ τάξη: Χαραλαμποπούλου Βασιλική

Β’ τάξη: Παναγιωτοπούλου Ελένη

Γ’ τάξη: Παναγοπούλου Αγγελική

Δ’ τάξη: Μιχαλοπούλου Αντωνία

Ε’ τάξη: Τσαμπρά Αιμιλία

Στ’ τάξη: Παναγέα Αικατερίνη

Εκπ/κός Φυσικής Αγωγής : Κοντογιαννοπούλου Κων/να

Εκπ/κός Πληροφορικής: Βουδούρης Ευάγγελος

Εκπ/κοί Αγγλικών: Κακαβά Παρασκευή ( Α΄, Β, Γ, Δ΄ τάξεις)

Τσέρτου Μαρία ( Ε΄ , ΣΤ΄ τάξεις )

Καθηγήτρια Γαλλικών: Γιαννακοπούλου Κυριακή

Καθηγήτρια Γερμανικών: Καραγιάννη – Καραγιαννοπούλου Χριστίνα

Εκπ/κός Παράλληλης Στήριξης: Κούτση Ιωάννα

Copyright © Δημοτικό Σχολείο Δωρίου          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top