ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο θα παραμείνει κλειστό σήμερα, 18-01-2021, λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών με σχετική απόφαση του οικείου Δημάρχου και θα λειτουργήσει με την σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σύμφωνα με την 120126/ΓΔ4/ 12.09.2020 ΚΥΑ (Β’ 3882) και την 131451/ΓΔ4/30.09.2020) ΥΑ (Β’ 4264). Επομένως, από τις 14.10 μέχρι τις 17.20 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω Webex, σύμφωνα με το πρόγραμμα της σημερινής μέρας.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Κόσυβας Βασίλειος

Αφήστε μια απάντηση