Έντυπο γονικής συγκατάθεσης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ  
Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο στην σχολική ιστοσελίδα  
Το  σχολείο  του  παιδιού  σας  έχει δημιουργήσει δικτυακό τόπο στη διεύθυνση:

https://blogs.sch.gr/dimaneor/

 
 

 

Προϋπόθεση:

ότι δεν θίγονται προσωπικά δεδομένα όπως κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο παιδί μου, για παράδειγμα το όνομα, τη διεύθυνση της οικίας μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), τα ενδιαφέροντα, επιδόσεις στο σχολείο, κ.ο.κ. σύμφωνα και με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  
Επιστρέψτε το παρόν έγγραφο έως τις:    30/09/2021  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηλώνω ότι επιτρέπω στον υπεύθυνο της ιστοσελίδας του σχολείου και σχετικά με πιθανή εμφάνιση του παιδιού μου ___________________________________ που φοιτά στην ____ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Ανατολικού, να εμφανίζεται με την παραπάνω προϋπόθεση στο https://blogs.sch.gr/dimaneor/

Σε περίπτωση τηλεφωνικής επικοινωνίας, επικοινωνήστε με:

Ονοματεπώνυμο: Καραγκιόζη Μαρία  Τηλ.: 24630 31225

Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα: ________________________________

Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα: _______________          Ημερομηνία:________________

 

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο http://internet-safety.sch.gr – Άλλη μία υπηρεσία του ΠΣΔ