Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ Γνωρίζω τα παιχνίδια με μπάλα (αντιστοίχιση)

Γνωρίζω τα παιχνίδια με μπάλα (αντιστοίχιση)
Δραστηριότητα αντιστοίχισης με θέμα διάφορα σύγχρονα αθλήματα που παίζονται με μπάλα. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξοικείωση των μαθητών με τα αθλήματα αυτά, καθώς και η διάκρισή τους σε επιμέρους κατηγορίες. Το μαθησιακό αντικείμενο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αντιστοιχίσουν γνωστά αθλήματα με τις μπάλες και τα άλλα όργανα που χρησιμοποιούνται σε καθένα από αυτά. Ακόμη, η δραστηριότητα προσφέρεται, προκειμένου να διακριθούν τα παιχνίδια αυτά, ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων με τον οποίο παίζονται (ατομικά ή ομαδικά παιχνίδια) και τον τύπο τους (παιχνίδια φιλέ, εισβολής, χτυπήματος / πεδίου).
(κάντε και κρατήστε πατημένο  δεξί κλίκ για να μεταφέρετε τα αντικείμενα.)

Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ μεταβίβαση ή πάσα ποδόσφαιρο

Στο βίντεο παρουσιάζεται η θεμελιώδης τεχνική του αθλήματος του ποδοσφαίρου, δηλαδή η μεταβίβαση ή πάσα και, αντίστοιχα, η υποδοχή της μπάλας. Ειδικότερα, παρουσιάζεται η συρτή πάσα με το εσωτερικό του ποδιού και η υποδοχή της, καθώς και η μακρινή πάσα με το μετατάρσιο, που περιλαμβάνει πτήση της μπάλας στον αέρα και, αντίστοιχα, η υποδοχή της. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η τεχνική της επαναφοράς της μπάλας από τον πλαϊνό εξωτερικό χώρο του γηπέδου, με ρίψη της με τα δύο χέρια, σε συμπαίκτη που βρίσκεται μέσα στο γήπεδο. Στόχος του βίντεο είναι η εξοικείωση των μαθητών με τις προαναφερθείσες βασικές τεχνικές του ποδοσφαίρου.

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/1075