Φυσική Αγωγή Α-Β-Γ Κάνω σχοινάκι

Κάνω σχοινάκι με διαφορετικούς τρόπους
Στο βίντεο παρουσιάζονται οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς να εκτελέσει αναπηδήσεις με τη χρησιμοποίηση σχοινιού αναπήδησης. Ειδικότερα, επιδεικνύονται οι αναπηδήσεις σε δύο χρόνους από ένα άτομο, σε έναν χρόνο από ένα άτομο και σε έναν χρόνο από δύο άτομα.Τις αναπηδήσεις των δύο ατόμων δεν τις κάνουμε λόγω κορονοϊού.  Στόχος του βίντεο είναι η εξοικείωση των μαθητών με διαφορετικούς τρόπους εκτέλεσης αναπηδήσεων με σχοινάκι.