Φυσική Αγωγή Α-Β δημοτικού

Διαβάστε ή ακούστε το κείμενο πατώντας στο τέλος της σελίδας δεξιά το σηματάκι με τον ήχο και απαντήστε στις ερωτήσεις.

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A101/787/5137,23445/