Η εφημερίδα του νηπιαγωγείου μας εκδίδεται στο πλαίσιο του πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος της Παιδαγωγικής Φρενέ (Freinet) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) του ΥΠΠΕΘ, το Γαλλικό Δίκτυο Φρενέ (ICEM), το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και της Παιδαγωγικής Ομάδας για τη διάδοση της Παιδαγωγικής Φρενέ στην Ελλάδα «ΤΟ ΣΚΑΣΙΑΡΧΕΙΟ-Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της κοινότητας».

Η επιλογή του ονόματος της εφημερίδας, η επιλογή των θεμάτων, των κείμενων, οι ζωγραφιές και οι εικόνες έγιναν από τα ίδια τα παιδιά μέσα από το Συμβούλιο της τάξης. Επίσης, συμμετείχαν στη συγγραφή της εφημερίδας στον Η/Υ.

Εφημερίδα Αγίου Δημητρίου Αργολίδας ΦΥΛΛΟ 1ο

Εφημερίδα Αγίου Δημητρίου Αργολίδας ΦΥΛΛΟ 2ο

Εφημερίδα Αγίου Δημητρίου Αργολίδας ΦΥΛΛΟ 3ο