9-11-2018 Απόφαση Επιστημονικής Παιδαγωγικής Ευθύνης Στερεάς Ελλάδας

Ανάθεση Παιδαγωγικής & Επιστημονικής Ευθύνης Σχολικών Μονάδων, Ε.Κ. και Κ.Ε.Α. σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. Λήψη αρχείου

22-10-2018 Πρόσκληση μονίμων εκπαιδευτικών για την υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας για τον ορισμό τους ως Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ).

ΩΨΤΟ4653ΠΣ-ΝΩΘ