2-10-2019 Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στο Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη Μαθητείας περιόδου 2019-2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ -ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020» – ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΩΣ5Ω4653ΠΣ-ΔΦΝ

1-10-2019 Πράξη ΠΥΣΔΕ 30.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ 30_30-09-2019