Ενδεικτικά Θέματα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Τα αναρτώμενα θέματα που προτείνουν οι επιμέρους Επιτροπές Θεμάτων της ΔΕΠΠΣ παρουσιάζουν ενδεικτικά άξονες αξιολόγησης δεξιοτήτων-γνώσεων που συγκροτούν τη δοκιμασία/τεστ στην οποία θα υποβληθούν οι  μαθητές/τριες  για την εισαγωγή τους σε Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο και Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο αντίστοιχα. Η ερευνητική προσπάθεια για τη βελτιστοποίηση των προτεινόμενων θεμάτων συνεχίζεται και τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν αναρτήσεις επί πλέον θεμάτων.

Θα πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί, όπως αναφέρεται και στη σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ), ότι δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και σε καμία περίπτωση δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Γι’ αυτό, οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη ούτε να υποστούν φροντιστηριακή εξάσκηση για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω δοκιμασία. Όσα ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από  τη φοίτησή  τους στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο αρκούν για τη επιτυχή συμμετοχή τους.

Η Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων Πειραματικών Σχολείων

Α) Ενδεικτικά θέματα (με ενδεικτικές λύσεις / απαντήσεις) για τη δοκιμασία / τεστ εισαγωγής από τα Δημοτικά στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια

1. Ενδεικτικά Θέματα Κατανόησης Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας

2. Ενδεικτικά Θέματα Μαθηματικών

3. Ενδεικτικά Θέματα Φυσικών

Β) Ενδεικτικά θέματα  (με ενδεικτικές λύσεις / απαντήσεις) για τη δοκιμασία / τεστ εισαγωγής από τα Γυμνάσια στα Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια

1. Ενδεικτικά Θέματα Κατανόησης Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας

2. Ενδεικτικά Θέματα Μαθηματικών