Σεπτέμβριος 2023 αρχείο

Promoting the Development of teachers’ and students’ metacognitive and theory of mind (ToM) skills

ΡΩΜΑΝΙΑΣ

  Το σχολικό έτος 2022-23, το σχολείο μας συμμετείχε στο πρόγραμμα: Promoting the Development of teachers’ and students’ metacognitive and theory of mind (ToM) skills. Στόχος του προγράμματος ήταν η καλλλιέγεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων και δεξιότητων της θεωρίας του νου σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από ερευνητές καθηγητές των πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Κύπρου.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση