Καλά Χριστούγεννα!!! Αξιοποιήστε δημιουργικά τον χρόνο σας με τις παρακάτω ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ extra ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Τα κοινωνικά Δίκτυα στην Ευρώπη (απαντήστε στο ερωτηματολόγιο που ετοίμασαν 2 μαθητές από την Ολλανδία στο πλαίσιο σχολικής εργασίας-έρευνας για την εξάπλωση των Κοινωνικών Δικτύων στην Ευρώπη) 5η ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Εισαγωγή στον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ (δοκιμάστε την ικανότητά σας στην επίλυση απλών λαβυρίνθων και προσκαλέστε […]