Στο πρώτο μάθημα θα προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τις ΓΝΩΣΕΙΣ και τις ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ που έχουμε αποκτήσει στην προηγούμενη τάξη.  Συμπληρώστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες [Ερωτηματολόγιο] (*) όποιος/όποια δεν προλάβει να το ολοκληρώσει το ερωτηματολόγιο στο μάθημα μπορεί να συνεχίσει και από το σπίτι