Το βιβλίο Πληροφορικής της Γ Γυμνασίου εισάγει τα παρακάτω θέματα:­

  • Γνωριμία με τον υπολογιστή­ ως ενιαίο σύστημα – Προγραμματισμός
  • Χρήση εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας, ανακάλυψης και δημιουργίας
  • Ο υπολογιστής στην κοινωνία και στον πολιτισμό

Πιο αναλυτικά, στη Γ Γυμνασίου, θα γνωρίσετε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, τα βασικά στάδια επίλυσης προβλήματος με χρήση υπολογιστή, τη δημιουργία και εκτέλεση προγράμματος και θα ασχοληθείτε με  τη δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής. Επίσης, θα ασχοληθείτε με την επίδραση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην επιστήμη, την τέχνη, τον πολιτισμό, τη γλώσσα, το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής κτλ.

 Βιβλία Ύλης Γ Τάξης  σχ. έτος 2015-16