Το Φθινόπωρο στο Νηπιαγωγείο μας

Θέμα: Φθινόπωρο

Στόχοι:

 • βιωματική προσέγγιση της έννοιας (παρατήρηση της φύσης)
 • συμμετοχή σε συζητήσεις (ο καιρός το φθινόπωρο, οι μήνες του φθινοπώρου, ο κύκλος του νερού, τα φθινοπωρινά φρούτα, η παγκόσμια ημέρα των ζώων κλπ)
 • εμπλουτισμός προσληπτικού και εκφραστικού λεξιλογίου
 • ακρόαση και κατανόηση σχετικών ιστοριών και ποιημάτων
 • εξάσκηση λεπτής κινητικότητας και οπτικο-κινητικού συντονισμού
 • εκμάθηση χρωμάτων και συσχέτισή τους με συγκεκριμένα αντικείμενα/φρούτα
 • εξάσκηση προ-αναγνωστικών δεξιοτήτων (ταύτιση εικονο-λέξεων, αναγνώριση λέξεων)
 • εκμάθηση σχετικών τραγουδιών
 • εξάσκηση προ-μαθηματικών δεξιοτήτων (ομαδοποιήσεις, αντιστοιχίσεις, ταυτίσεις, απαρίθμηση, σειροθέτηση αριθμών)
 • δραματοποίηση ιστοριών
 • συνεργασία
 • ενίσχυση δημιουργικότητας και επαφή με ποικίλα υλικά και υφές
 • εξάσκηση προ-γραφικών δεξιοτήτων («γραφή» με πλαστελίνη, ιχνηλάτιση κουκίδων, αντιγραφή λέξεων κλπ)

Ενδεικτικές ατομικές εργασίες των παιδιών:

  

Αφήστε μια απάντηση